Pågående utställning:

2/6-18/8 2024
MÖRKER BEGÄR KONTURER

Katarina Kyrka/Benhuset, Stockholm
(Utställningen i Benhuset pågick den 2-16 juni.)

Maria Q Brising, Zsuzsanna Larsson Gilice, Angelica Olsson i samarbete med Dag Rosenqvist.

Mer information här.

Läs Stina Östberg Ivanovics textreflektion "Bönhörelse" här.

Aktuella artiklar:

"Utställningen som ekosystem", Zenit kulturtidning, sommarnummer, nr 80, 2024. Länk.

Kommande föreläsningar:

Torsdagen den 12 september 2024: Vad ska konsten vara bra för? Om samtidskonst och konstaktivism, på plats på Nordiska Akvarellmuseet. Länk

Torsdagen den 7 november 2024: "Why Have There Been No Great Women Artists?" Om representation i konsten, idag och förr, på plats på Nordiska Akvarellmuseet. Länk

Works

Utställningen MÖRKER BEGÄR KONSTURER
Maria Magdalenas Evangelium, teckningsserie och videoessä/elektroakustiskt ljudverk i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist, (2024).
Klicka på bilderna för att förstora.

Teckningsserien Abstract Inquiries, (2018-2024). Klicka på bilderna för att förstora.

Collageserien In your room. Klicka på bilderna för att förstora.

Zeigarnikeffekten, videoessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist, 22
min, mpeg-4. Videocollage, bildmaterial från VHS, mobil och mini DV. (2021).

Zeigarnikeffekten - en videoessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist

Videoessän Zeigarnikeffekten är ett videocollage som utgår från text- och minnesfragment, klipp av rörligt bildmaterial taget från VHS, mini-DV och mobilkamera från olika tidsperioder, sammankopplade genom sin grad av livsintensitet. Titeln är inspirerad av en psykologisk minneseffekt, uppkallad efter den litauisk-sovjetiska psykologen och forskaren Bluma Zeigarnik som på 1920-talet genomförde studier som visade att minnet förstärks av olösta och oavslutade uppgifter.

Musiken "Ascend Into Darkness" är gjord av den göteborgsbaserade musikern och producenten Dag Rosenqvist. Den är subtil till en början för att sedan öka succesivt i styrka.

Mer information: dagrosenqvist.bandcamp.com/

The Yellow Submarine, videoessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist, 15
min, mpeg-4. Videocollage, bildmaterial från VHS, mobil och mini DV. (2017).

The Yellow Submarine - En videoessä av Angelica Olsson med musik av Dag Rosenqvist

I en traumasituation upphör varseblivningen att vara logisk, tidsuppfattningen ändras och hjärnan upprättar motorvägar mot smärtpunkten. Medvetandet spricker upp i abstraktion. Minnet, nuet och drömmar flyter samman. The Yellow Submarine är en sorgeprocess. En privat berättelse om min relation till min pappa och hans bortgång i cancer. Sorg är en subjektiv upplevelse, men ett tillstånd vi alla delar. Döden är en oundviklig del av livet, men varför vi dör och i vilken ålder, påverkas i hög grad av det liv vi levt. Min pappas liv speglar ett Sverige i förändring. Från året före andra världskriget bröt ut, i skuggan av folkhemmets uppgång och fall, fram till hans död. Situationer skapade av samhälleliga strukturer med en direkt inverkan på varje enskild människas livsvillkor och utrymme.

Till grund för videoessän ligger dagboksanteckningar, textfragment och sporadiska filmsekvenser från mobil och digitalkamera. Det fanns från början aldrig en ursprunglig idé eller tanke om att det skulle bli – något. Istället har The Yellow Submarine, långsamt vuxit fram. Musiken, The Procession – Become The End, av Dag Rosenqvist, tycktes känslomässigt reflektera den stämning jag försökte gestalta. Titeln kommer från namnet på folkbåten som min familj hade när jag var liten. Båten är en symbol för förflyttning mellan världar. En ambivalent symbol som representerar både friheten, utopin och döden.

Mer information om Dag Rosenqvist: https://dagrosenqvist.bandcamp.com/

Äldre teckningar, installationer och videoessäer, år 2007-2013.
Klicka på bilden för att förstora.