CV / ANGELICA OLSSON

Konstnär - samt verksam inom offentlig konst, undervisning, konstförmedling samt som skribent och föredragshållare. Ledamot i riksstyrelsen för KRO (Konstnärernas Riksorganisation) och ABSK. Skribent för Kulturtidningen Zenit.

ANGELICA OLSSON arbetar i flera olika tekniker som teckning, text och rörlig bild. Hennes bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör sig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från enskilda situationer som visar utsnitt eller fragment av ett större narrativ. Tematiskt intresserar hon sig för samhälle, miljö och politik, och dess inverkan på människors kropp, psyke och livsutrymme. Angelica Olsson är född i Stockholm, bor och verkar i Göteborg.

Utbildad vid kandidat- och masterprogrammet i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand (2003-2009), vid Nordiska Konstskolan i Karleby i Finland (2000-2002) och bildlinjen vid Lunnevads folkhögskola (1998-2000). Konstvetenskap (A-C) vid Göteborgs samt Uppsala Universitet. Hennes arbeten har visats i grupp- och separatutställningar på olika institutioner, gallerier och oberoende plattformar som Tegnebiennale på Kunstnernes Hus i Oslo, Liljevalchs konsthall i Stockholm och Konstepidemin i Göteborg. Hon har bland annat tilldelats Carl Larssons stipendium, Eric Ericssons stipendium och Konstnärsnämndens ett- och tvååriga arbetsstipendium (2010, 2022). Representerad av Konstenheten, Västra Götalandsregionen, Mölndals kommun, Region Jämtland Härjedalen samt i privata samlingar.

KONTAKT
E-mail: mail(@)angelicaolsson.com
Instagram: angelicaolsson.x
LinkedIn (för andra tjänster/uppdrag): Angelica Olsson

UTSTÄLLNINGAR
2024
MÖRKER BEGÄR KONSTURER, med Z. Larsson Gilice,M. Q Brising & Dag Rosenqvist, Benhuset/Katarina Kyrka, Stockholm. Länk.
 I det som inte är, med Z. Larsson Gilice och M. Q Brising, Galleri 21, Malmö. Länk.
2023
Present in Absence, med Z. Larsson Gilice och M. Q Brising, Konsthallen Lokstallet, Strömstad. Länk.
Konstnärernas mamma kollektiv medlemsutställning, Konstepidemin, Göteborg
Upplaga #5 helg för självpublikation, grupputställning, NEJD, Göteborg
2022 
 Anchor the Absence, med Z. Larsson Gilice och M. Q Brising, Konstnärshuset, Stockholm. Länk.
Vårutställning, Eldhunden, Stora Mossen, Stockholm
Konstambulans, konstauktion för Ukraina, Kronhuset, Göteborg
Medlemsutställning, Galleri 54, Göteborg
2021 Det som återstår är framtida ruiner, separatutställning, Galleri KC, Konstnärcentrum Väst, Göteborg
Anchor the Absence, med Z. Larsson Gilice och M. Q Brising, Sandefjords Kunstforening, Norge
2020 
Vårsalongen, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
Skaraborgssalongen, Konstmuseet, Skövde kulturhus
2019
Teckning, medlemsutställning, Galleri KC, Göteborg
Medlemsutställning, Galleri 54, Göteborg
Velvet Ropes & GIFC, Gallery Nevven, Göteborg
Vårsalong, Galleri Backlund, Göteborg
2018
Höstsalong, Edsviks konsthall, Sollentuna
2017
The Yellow Submarine, Separatutställning, Pannrummet, Konstepidemin
2015
Jubileumsutställning, Galleri Våga Se, Stockholm
Hjul, medlemsutställning, KC Väst
2014
Höstsalongen, Edsviks Konsthall, Stockholm
Fifty shades of pink, Kulturhuset, Trollhättan
Grupputställning, Stara Morovica, Serbien
2013
Sommarutställning, Galleri NP33, Norrköping
The Common Roof - Storytelling T, Annexet, Röda Sten Konsthall
Påsksalong, Galleri Thomassen, Göteborg
Grupputställning, Bokskåpet, Göteborg
2012 
Tegnebiennalen 2012, Oslo, Norge
Galeria Colorida, Solo exhibition, Lissabon, Portugal
Vårsalongen, Liljevalchs konsthall, Stockholm
Valentin & Byhr, separatutställning, Göteborg
Sommarutställning, Galleri Magnus Winström, Gullholmen
2011
Night of 1000 drawings - För tidningen Faktum, Lagerhuset, Göteborg
Fever at Bezdomny, Bezdomny, Göteborg
Boxennial, Galleri Box, Göteborg
This must be the place, Vasa konsthall, Göteborg
CAC Bukovje, group exhibition, Bukovje, Slovenien.
2010
Regnets monotoni, separatutställning, Galleri Våga Se, Sthlm
Choosers can´t be beggars, Hus 10, Konstepidemin, Gbg
Sommarutställningen, Blå Huset, Konstepidemin, Gbg.
Symposieutställningen, Litografiska akademin, Tidaholm
2009
TYST!, separatutställning, Galleri Rotor, Göteborg
Valand c/o: Konstnärshuset, Stockholm
7 chapters, Konsthögskolan Valands avgångsutställning, Göteborgs konsthall
Liljevalchs vårsalong, Liljevalchs, Stockholm
2008
Tegnebiennale 2008, Kunstnernes hus, Oslo
Unknown places of Gothenburg, Göteborgs Stadsmuseum
Broken English and the missing piece, videofestival, Rotor, Gbg.
Performance på Bezdomny, Gbg
Att sitta på en pulpetstol, videoscreening, The mobile box, Gbg
Vårutställningen, Galleri Rotor, Konsthögskolan Valand.
Valand at Way out West, Slottsskogen, Göteborg.
Separatutställning, Art Don, Alingsås
2007
Östgöte eller ej?, Norrköpings konstmuseum, Norrköping
Performance tillsammans med Attila Urbán, Atalante. Gbg
Reworking dissent, Galleri Rotor, GIBCA Satellitutställning, Göteborg
Kandidatutställningen, Glashuset, Konsthögskolan Valand
Valand at Way out West, Slottsskogen, Göteborg.
2005
Separatutställning, Terassen, Linköping
Mouth, Röda Sten Konsthall, Göteborg

STIPENDIER
2022 Arbetsstipendium, tvåårigt, Konstnärsnämnden
2020 Internationellt utbyte och resebidrag, Konstnärsnämnden
Västra Götalandsregionens resestipendium
2014 Artcamp, residency Stara Moravica, Serbien
2010 Arbetsstipendium, ettårigt, Konstnärsnämnden
2009 Eric Ericssons stipendiefond
Otto och Charlotte Mannheimer
Carl Larsson stipendium
Konsthögskolan Valands avgångs stipendium
Längmanska kulturfonden
Fredrika Bremer stipendiet
2008 Otto och Charlotte Mannheimers fond
Våga se stipendiet
2007 Östgöta Konstförenings stipendium
Otto och Charlotte Mannheimers fond
Theodor & Hanne Mannheimers Stiftelse
Arnulfska Stipendiefonden
2005 Otto & Charlotte Mannheimers fond
2000 Liljessonska Stipendiefonden

REPRESENTERAD
2023 Kungsbacka kommun
2022 Konstenheten, Mölndals kommun
2021 Konstenheten, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
2021 Region Jämtland Härjedalen

MEDLEMSKAP
Ledamot i Konstnärernas Riksorganisations riksstyrelse och ABSK (2023-pågående)
Medlem i Galleri 54, Bildupphovsrätt, KRO, Konstnärscentrum Väst.

UTBILDNING
2003-2009 BFA+MFA Fri Konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg
2000-2002 Konstlinjen, Nordiska konstskolan, Kokkola, Finland
1998-2000 Bildlinjen, Lunnevads folkhögskola, Vikingstad

Fristående kurser
2022-pågående Konstvetenskap C, Uppsala Universitet, 30 hp
2021-2022 Konstvetenskap B, Uppsala Universitet, 30 hp
2015 Examensarbete Film, avancerad nivå, Film, Akademi Valand, 30 hp
2014 Filmisk gestaltning III, avancerad nivå, Film, Akademi Valand, 30 hp
2014 Hur berättar romanen, strategier för en glokaliserad genre, Litterär gestaltning, Akademi Valand, fristående kurs, 30 hp
2014 Bild och berättande, HDK, Göteborgs universitet, 30 hp
2014 Bilderböcker för barn, HDK, Göteborgs universitet, 30 hp
2009 Konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, 30 hp
2003 Socialantropologi A, Sthlms universitet, 30 hp
1997-1998 Arkeologi A + B, Sthlms universitet, 60 hp

TEXTUPPDRAG

> Kulturtidningen Zenit, "Utställningen som ekosystem", sommarnummer, nr 80, 2024. Länk.
> Kulturtidningen Zenit, "Det personliga är politiskt - Om konst och klass", Krönika, #79 2024. Länk.
> Göteborg Konst, redaktör/efterord för Romanoparken av Knutte Wester. Förlag: Praun & Guermouche, (2022). Länk.
> Göteborg Konst, redaktör/förord för "Ut med konsten! - Göteborgs kommunala konstsamling", publikation i samband med konstsamlingens 70-års jubileum, utgiven av Kulturförvaltningen/Göteborgs Stad, (2016). Länk.
> Vad är grejen med samtidskonst?: en handbok för nyfikna / text Angelica Olsson i samarbete med konstkonsulent Karin Lundmark, utgiven av Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, (2016). Länk.
> Göteborg Konst, 
> Svilova, Wake Up!, Text om Jannicke Låker, (2014). Länk.
Paletten, Artikeln "Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg - Samarbetet som metod", #2 2010. Länk.

UPPDRAG FÖRELÄSNINGAR/GÄSTLÄRARE/KONSTFÖRMEDLING

2024 Nordiska Akvarellmuseet - Gästföreläsare
> Torsdagen 21 mars 2024: Samtidskonst – ett sätt att förstå världen och oss själva. Nordiska akvarellmuseet, Skärmhamn. Länk
> Torsdagen 11 april 2024: Konsten att se konst – vad är och vad är inte konst? Nordiska akvarellmuseet, Skärmhamn. Länk

Konstskolan Dômen - Gästförelärare/Gästlärare
Gästlärare, handledning, föreläsare i konstteori, textseminarier.
2023
> Föreläsningen: "Postmodernistiska positioner inom teori och konstnärlig praktik"
> Föreläsningen: "Modernism till postmodernism-Abstraktion inom måleri och skulptur mot ett utvidgat fält"
2022
> Föreläsningen: "Humanism till posthumanism - Konst i relation till människa, djur och teknologi"
> Föreläsningen: "Representation - Makt, verklighet och fiktion"
> Föreläsningen: "Makten över konstbegreppet - Från färg och form till innehåll.
2021:
> Föreläsningen: "Konst, kropp och identitet - Introduktion till strömningar inom feminism, queer och genus"
> Föreläsningen "Att arbeta med konst - Myter, drivkrafter och tabun"
2013-2015: Föreläsare i konstteori, textseminarier samt ateljésamtal

Göteborgs Konstskola - Gästföreläsare/Gästlärare
Föreläsningar, handledning och ateljésamtal.
> Föreläsning, 8 november 2023: Konsthistoria 3 - Modernism till postmodernism
> Föreläsning, 11 oktober: Konsthistoria 2 - Antiken till tidig kristen konst
> Föreläsning, 6 september 2023: Konsthistoria I - En introduktion till konsthistoria i relation till konstnärlig praktik, Forntid-Antiken.
> Workshop och föreläsning 28 oktober, 2022: med fokus kring feminism och genus, idégestaltning.
> Föreläsning 20 april, 2022: Makten över konstbegreppet - från färg & form till innehåll.
> Föreläsning 20 oktober, 2021: Konst, kropp och identitet - Introduktion till strömningar inom feminism, queer och genus.

Akademi Valand, Göteborgs Universitet - Gästlärare
Gästlärare, ateljésamtal, handledning kandidatprogrammet i Fri Konst.
>  Föreläsning samt workshop om gruppdynamik och konstnärliga samarbeten, för BA Fri Konst, 2022.
> Gallery talks, gästlärare och handledning, 2018.
> Ateljésamtal och gruppkritik, BA Fri Konst, 2016.

Gerlesborgsskolan Bohuslän - Gästföreläsare
> 2021: Föreläsningen "Att arbeta med konst - Myter, drivkrafter och tabun"

Mer information: Angelica Olsson | LinkedIn