Pågående utställning:

2/6-18/8-2024
Katarina Kyrka/Benhuset, Stockholm
Maria Q Brising, Zsuzsanna Larsson Gilice, Angelica Olsson & Dag Rosenqvist
Mer information: Katarina kyrka/Benhuset

Exhibitions

Katarina kyrka, teckningar av Angelica Olsson
Katarina kyrka, teckningar av Angelica Olsson
Dokumentation Katarina kyrka, teckning "Noli me tangere", 56x76 cm, Angelica olsson
Dokumentation Katarina kyrka, teckning "Noli me tangere", 56x76 cm, Angelica olsson
Dokumentation Katarina kyrka, t.v. Maria Q Brising, t.h. Zsuzsanna Larsson Gilice
Dokumentation Katarina kyrka, t.v. Maria Q Brising, t.h. Zsuzsanna Larsson Gilice
Dokumentationsbild från Benhuset, från vänster; Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising, Angelica Olsson/Dag Rosenqvist
Dokumentationsbild från Benhuset, från vänster; Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising, Angelica Olsson/Dag Rosenqvist
Stillbild från videoessäm "Still a prison of this virtual space", av Angelica Olsson i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist
Stillbild från videoessäm "Still a prison of this virtual space", av Angelica Olsson i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist
Dokumentationsbild från Benhuset, videoessä av Angelica Olsson i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist
Dokumentationsbild från Benhuset, videoessä av Angelica Olsson i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist

MÖRKER BEGÄR KONTURER

Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising och Angelica Olsson i samarbete med kompositör Dag Rosenqvist.

Teckning, skulptur, videoessä, ljudverk och performance.

"Vi är existentialister som vistas i svärtan via strukturer, materialitet och komposition; genom begär, konturer och en omsorg om mörkret."

I utställningen "Mörker Begär Konturer" möts konstnärskap i ett gemensamt intresse för teckning, komposition, gråskalor och svärta. Utställningen adresserar existentiella dimensioner vilket återspeglas i konstnärernas respektive processer genom abstraktion, det hårda som möter det sköra, trasiga bitar som sammanfogas och fragment av ljud, ord och bild. Utställningen grundar sig i en dialog kring teckning, materialitet och metod samt hur konstnärernas praktiker möts och skiljs åt.

I kyrkans södra kor visas verk som tar sig i uttryck genom teckning och skulpturala objekt, samtliga i gråskalor, en så kallad icke-kulör, en blandning av svart och vitt, ljus och mörker.

Teckning som trevar efter konturer av Zsuzsanna Larsson Gilice, geometriska och textbaserade teckningar med utgångspunkt i andliga symboler och tecken av Angelica Olsson och grafitmättade tygobjekt av Maria Q Brising.

I Benhuset presenteras objekt av papper med utgångspunkt i "kroppslighet" av Zsuzsanna Larsson Gilice och golvbaserad installation av Maria Q Brising som går i dialog med rummets karaktäristiska arkitektur. Under vernissagen kommer Maria Q Brising även att genomföra en platsspecifik teckningsperformance med titeln "Graphein/Taut".

I Benhuset visas också "Still a prison of this virtual space" som är en videoessä och ett elektroakustiskt körverk som tar sin utgångspunkt i bilden av Maria Magdalena. Trots att hon omnämns endast ett fåtal gånger i Bibeln är hon en av de karaktärer som främst gestaltats genom konsthistorien via måleri, teckning och skulptur. Verket är ett abstrakt utforskande av representationen av Maria Magdalena och utgår från en samtida berättelse som kontrasteras av fragment från den historiska texten som kallas "Maria Magdalenas Evangelium". Endast ett fåtal sidor finns bevarade av texten som ger en bild av hur hennes ställning skiftade från högt ansedd andlig ledare till att bli ifrågasatt och smutskastad. Hur hon visuellt framträder genom historien har bidragit till stereotypa könsroller som fortsätter att påverka samhället än idag.

Verket är ett samarbete mellan konstnären Angelica Olsson och kompositören Dag Rosenqvist. I körverket medverkar Anne Garner, Claire Deak, Lisen Rylander Löve, Malin Wättring och Sofia Nystrand, med sina röster. Videoverket är 21 minuter långt och presenteras som en projektion som loopas i utställningsrummet.

Körverket är producerat med beviljat projektbidrag inom musik från Konstnärsnämnden.

Tidigare gemensamma utställningar inkluderar Sandefjords Kunstforening i Norge, 2021, SKF/Konstnärshuset, 2022, Konsthallen Lokstallet, 2023 och Galleri 21 i Malmö, 2024. Gemensamt är även att de alla är baserade i Västsverige.

OM KONSTNÄRERNA
ZSUZSANNA LARSSON GILICE är en konstnär baserad i Göteborg. Hon är utbildad vid Dômen konstskola, Hovedskous konstskola och linjen för fri konst vid Konsthögskolan Valand (1998-2003). Larsson Gilice arbetar med teckning, kollage och textflöden, som roterar kring sin egen axel. Med efemära material prövar och preciserar hon, ända fram till korrigeringar och återtaganden.

www.zsuzsannalarssongilice.com

MARIA Q BRISING har sedan sin MFA i fri konst vid Konsthögskolan Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär. I teckningsobjekten ställs den blytungt metalliska ömsom organiskt smutsiga grafitsvärtan mot sköra och lätta uttryck. Med en omsorgsfull beslutsamhet, och ofta en arkitektonisk djupverkan, framkallar verken en sorts mentala skulpturala tillstånd.

www.mariaqb.com

ANGELICA OLSSON är konstnär baserad i Göteborg. Hon är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland och i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg (2003-2009). Hon arbetar med teckning, text och rörlig bild och hennes bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör sig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från enskilda situationer som visar utsnitt eller fragment av ett större narrativ.

www.angelicaolsson.com

DAG ROSENQVIST är kompositör baserad i Göteborg. Han skivdebuterade 2005 och har sedan dess släppt och medverkat på över 50 skivor. Utöver detta har han, som soloartist och i samarbeten, skapat musik för både dansföreställningar och film, nationellt och internationellt. Konstnärligt utgår hans musik från mötet mellan harmoniska klichéer och oljud och brus, och där dynamik och kontraster mellan det vackra och det som skaver är i ständig dialog.

www.dagrosenqvist.bandcamp.com

Textreflektion "Bönhörelse" av Stina Östberg Ivanovic. Finns att läsa här.

13/1-4/2-2024

I DET SOM INTE ÄR

Maria Q Brising – Zsuzsanna Larsson Gilice – Angelica Olsson

I utställningen I det som inte är med Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising och Angelica Olsson, möts tre konstnärskap i ett gemensamt intresse för teckning, gråskalor och svärta.

I utställningsrummen visas verk som tar sig i uttryck genom installation, skulpturala objekt och rörlig bild, samtliga i grått, en så kallad icke-kulör, en blandning av svart och vitt, ljus och mörker. "I det som inte är" adresserar existentiella dimensioner vilket återspeglas i konstnärernas respektive processer genom abstraktion, det hårda som möter det sköra, trasiga bitar som sammanfogas och fragment av ord och bild. Utställningen grundar sig i en dialog om teckning som medium, materialitet och metod samt hur deras konstnärliga praktiker möts och skiljs åt. Konstnärerna har tidigare ställt ut tillsammans på Sandefjords Kunstforening i Norge 2021, SKF/Konstnärshuset 2022 och Konsthallen Lokstallet 2023. Gemensamt är även att de alla tre är utbildade i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.

VÄLKOMNA på vernissage lördag 13 januari kl 12 - 16!

Galleri 21, Rådmansgatan 5, Malmö

29/4 – 11/6-2023

Present in Absence

Maria Q Brising – Zsuzsanna Larsson Gilice – Angelica Olsson

De är alla tre utbildade på Konsthögskolan Valand i början av 2000-talet och de har tidigare gjort ett antal utställningar tillsammans.

De äger gemensamt ett intresse för det svartvita men uttrycken skiljer sig åt. Det melankoliska möter det utopiska, det episka berättandet möter det fragmentiserade språket och det hårda metalliska står mot det lilla och sköra. I dessa möten av motsatser uppstår en dynamik och dramatik som förhöjer upplevelsen i rummet.

Vernissage 29 april 13.00 (Konsthallen håller öppet 12.00 - 16.00)
Invigningstal 13.00 av Marie Edvinsson Kristiansen, vice ordförande i Kommunstyrelsen i Strömstad.
Presentation av utställningen framförs av Tom Sandqvist som är författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konstvetenskap.

Läs mer om Tom Sandqvist ord om utställningen här.

Performance av Gabriel Edvinsson

Nyckelord för Edvinssons konst är platsspecificitet, ljud, fiktion, berättande och magi.

12 Mars-9 April 2022

SKF/KONSTNÄRSHUSET

Anchor the Absence

Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice och Maria Q Brising

Övre Galleriet visas utställningen Anchor the Absence med Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice och Maria Q Brising, tre konstnärer med ett gemensamt intresse för teckning, gråskalor och svärta. Anchor the Absence adresserar existentiella dimensioner och kretsar kring hur de i sina processer rör sig mellan trasiga bitar, fragment och sökandet efter tyngd och omfång, som om de genom konsten skulle kunna förankra något som är frånvarande. I utställningsrummet visas teckning som tar sig i uttryck genom installation, rörlig bild och performance. Utställningen är resultatet av en pågående dialog kring teckning som medium, materialitet och hur deras konstnärliga praktiker möts och skiljs åt. Samarbetet har hittills resulterat i en tidigare utställning på Sandefjords Kunstforening i Norge 2021. Gemensamt är även att de alla tre är utbildade vid masterprogrammet i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.

En längre utställningstext av konstkritikern Sara Arvidsson finns här.

ANCHOR THE ABSENCE MARIA Q BRISING, ZSUZSANNA LARSSON GILICE, ANGELICA OLSSON

ANCHOR THE ABSENCE

MARIA Q BRISING, ZSUZSANNA LARSSON GILICE, ANGELICA OLSSON

Dørene åpnes 6. februar kl 14:00. Grunnet Covid 19 blir det ikke et åpnningsarrangement, men dørene er åpne fram til 16:00. Søndag fra 12-16. Ellers ons-søn 12-16 fram til 7. mars 2021.

På grunn av stengte grenser, kan ikke kunstnerne være til stede. I samarbeid med filmskaper Attila Urban og med støtte fra Norske Kunstforeninger har vi laget en presentasjon av kunstnere. Se link her.

ANCHOR THE ABCENCE er et samarbeid mellom Maria Q Brising, Zsuzsanna Larsson Gilice og Angelica Olsson, tre kunstnere utdannet i masterprogrammet i Fri Konst ved Valand Academy i Göteborg og som siden uteksaminering hovedsakelig har jobbet med tegning som medium. Utstillingen i Sandefjord Kunstforening med tittelen ANCHOR THE ABCENCE tar for seg eksistensielle dimensjoner med søken etter vekt og omfang, samt konkrete aspekter ved tegning som medium. I løpet av prosessen har kunstnerne utvekslet ideer om tegning som medium og diskutert hvordan metodene deres møtes og er forskjellige, samt delt konkrete erfaringer med hva tegning kan være. Utstillingen vil bestå av tegning, stedsspesifikke installasjoner, tekstfragmenter og bevegelige bilder som fyller rommet som helhet og derved flytter betrakteren mellom en kroppslig opplevelse av rå materialer og det sublime, og dermed forankres det som er fraværende.

Tekst av kunstkritiker Sara Arvidsson – Frånvaro utmynnar nästan alltid i saknad. När något eller någon som man har fäst sig vid inte finns kvar längre uppstår en längtan – och den kan man antingen välja att omfamna eller förtränga.

Link til teksten i sin helhet.

Dokumentations bilder Sandefjord Kunstforening 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen

Text


Kulturtidningen Zenit #80 Sommar 2024

I artikeln "Utställningen som ekosystem" för Zenits sommarnummer träffade jag kollegorna i GBG:s konstvärld - curatorn Amila Puzic & konstnären Patrik Bengtsson för fina & hoppingivande samtal om process, motivation, frihet & tankar inför sommarutställningen "(på) gränsen" på Röda Sten Konsthall.

Läs även nytillträdde chefsredaktören Anna Lamberg krönika, om att Zenit fyller 20 år, Tjolöholm, politisk konst av Jan Dahlqvist, Kajsa Frostensson om konstnären Thea Ekström och mycket mer!

Länk Kulturtidningen Zenit

Kulturtidningen Zenit #79 2024

I det nyutkomna vårnumret av Kulturtidningen Zenit har jag fått möjligheten att skriva en krönika "Det personliga är politiskt - Om konst och klass" som följer upp det outtömliga ämnet som har aktualiserats allt mer under den senaste tiden. Ett ämne vi behöver prata mer om.

I numret finns artiklar om AI, Uddenberg som nu stängt efter att ha drivit galleri i 50 år, konstnärerna Britt-Marie Jern, Eric Langert, Isabella Hällsjö, kompositören Paula af Malmborg Ward, Galleri Cora Hillebrand, Göteborgs operans danskompanis chef Katrin Hall, och texter på teman kring stad och litteratur m.m. Länk


Vad är grejen med samtidskonst?

Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna / [text Angelica Olsson i samarbete med konstkonsulent Karin Lundmark].

Olsson, Angelica (författare) Lundmark, Karin (författare) Västra Götalandsregionen (utgivare) Publicerad: Göteborg : Kultur i Väst, 2016 Svenska 73 sidor

Wake Up! Text om Jannicke Låker för Svilova (2014)

I två decennier har Jannicke Låker konsekvent utforskat filmmediet genom att behandla frågor kring sociala tabun så som skam, skuld och psykisk misshandel. Inför visningen av de tre videoverken på Svilova har konstnären Angelica Olsson skrivit texten Wake Up!, där hon identifierar samhällskritiken som genomsyrar Låkers hela konstnärskap. Texten ger en ingång till Låkers videoverk genom exempel från filmhistorien och det samtida politiska klimatet.

Jannicke Låkers"… samlade arbete undersöker samhällets tillstånd genom att iscensätta situationer ur denna verklighet. Vi iscensätter ständigt våra egna liv, det delar vi med filmskapare som Jannicke Låker. Men bakom lyckade fasader, framgångsrika titlar och de sociala mediernas alteregon finns en annan parallell aspekt av verkligheten som avtäcks genom Låkers konstnärskap och som en underliggande ström flyter samhällskritiken" - A. Olsson

Jannicke Låker är född 1968 i Drammen i Norge men bor sedan många år i Berlin. Hon arbetar huvudsakligen med film och performance i sitt konstnärskap. J. Låker är utbildad på Konstakademien i Trondheim och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeten har visats på bland annat Whitney Museum i New York, Moderna museet i Stockholm, MOMA New York och Museet för samtidskonst i Oslo. Mer information: www.jannickelaker.com

Svilova är en kulturplattform som fungerar med stöd av Göteborgs stad kultur, Västra Götalands kulturnämnd och Statens kulturråd. Mer information: www.svilova.org

Paletten #2 2010 Artikeln "Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg - Samarbetet som metod"

Palettens nummer har konstnärliga samarbeten som tema. Numret inleds med att konstnären Angelica Olsson ger en bred presentation av Annica Karlsson Rixons och Anna Viola Hallbergs foto- och videoinstallation State of Mind, som dokumenterar hbtqi-scenen i S:t Petersburg. Verket är aktuellt på Modernautställningen som öppnar på Moderna museet 2 oktober och är exempel på ett långtgående samarbete både mellan två konstnärer och mellan konstnärerna och dem som medverkat i projektet.